ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 సెన్సస్ యొక్క తాత్కాలిక జనాభా లెక్కల ప్రకారం, మండల సంఖ్య మొత్తం 64.

జనాభా లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 3374.41 స్క్వేర్ కిలోమీటర్
మొత్తము రెవెన్యూ డివిజన్లు 2
పూర్వం తాలూకాలు 23
రెవెన్యూ మండల్స్ 23
మండల్ ప్రజా పరిషద్ 18
గ్రామ పంచాయితీలు 323
పురపాలక 7
మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లు 3
సెన్సస్
గ్రామాలు 279