ముగించు

జిల్లా గురించి

సూర్యపేట జిల్లా పూర్వపు నల్గొండ జిల్లా నుండి చెక్కబడింది. ఈ జిల్లా నల్గొండ, యాదద్రి, ఖమ్మం, హనమ్‌కొండ, మహాబుబాబాద్ జిల్లాలు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో సరిహద్దులను పంచుకుంటుంది.

జిల్లాలో 23 మండలాలు మరియు 2 రెవెన్యూ విభాగాలు ఉన్నాయి – సూర్యపేట మరియు కోడాడ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం సూర్యపేట పట్టణంలో ఉంది.

Sri T. Vinay Krishna Reddy
శ్రీ టి. వినయ్ కృష్ణారెడ్డి కలెక్టర్& జిల్లా మేజిస్ట్రేట్

సేవలను కనుగొనండి