ముగించు

రెవిన్యూ

సంప్రదించండి
క్ర.సం పేరు హోదా మొబైల్ నెంబర్ చిరునామా
1 శ్రీ. టి. వినయ్ కృష్ణారెడ్డి, ఐ.ఏ.ఎస్ జిల్లా కలెక్టరు 9493721234 సూర్యపేట కలెక్టరేట్-508213
2 పాటిల్ హేమంత్ కేశవ్ జిల్లా అదనపు కలెక్టరు(లోకల్ బాడీస్) 9493741740 సూర్యపేట కలెక్టరేట్-508213
3 శ్రీ. ఎస్.మోహన్ రావు(ఎమ్.ఎ) జిల్లా అదనపు కలెక్టరు(రెవిన్యూ) సూర్యపేట కలెక్టరేట్-508213
4 శ్రీ కె.రాజేంద్ర కుమార్ జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి (అదనపు బాధ్యతలు) 9493741234 సూర్యపేట కలెక్టరేట్-508213
5 శ్రీమతి వి.శ్రీదేవి పరిపాలనా అధికారి 9493751234 సూర్యపేట కలెక్టరేట్-508213
6 శ్రీ వి.వెంకటేశ్వర్లు పర్యవేక్షకులు సి విభాగం 9989000417 సూర్యపేట కలెక్టరేట్
7 శ్రీ పి.సైదులు పర్యవేక్షకులు ఈ&ఎఫ్ విభాగములు 9010154154 సూర్యపేట కలెక్టరేట్
8 శ్రీ ఎం. సుదర్శన్ రెడ్డి (అదనపు బాధ్యతలు) పర్యవేక్షకులు డి&హెచ్ విభాగములు 9603177762 సూర్యపేట కలెక్టరేట్
9 శ్రీ శంకరయ్య పర్యవేక్షకులు జి విభాగం మరియు సీడీఆర్,రికార్డు గది 9912976381 సూర్యపేట కలెక్టరేట్
10 శ్రీ కె.కల్యాణ్ నయాబ్ తహశీల్ధార్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
11 కుమారి రుక్సార్ సుల్తానా ఉర్దూ అధికారి(Grade-II) సూర్యపేట కలెక్టరేట్
12 శ్రీ శ్రవణ్ కుమార్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
13 శ్రీ పి.రాజేష్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
14 శ్రీ ఎం.డి షఫీ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
15 శ్రీ ఎం.ఏ రషీద్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
16 శ్రీ ఎం.ఆకాష్ వర్మ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
17 శ్రీ ఎం. అజయ్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
18 శ్రీమతి జె.జి.నిర్మల దేవి సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
19 శ్రీమతి పి.శ్రావణి సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
20 శ్రీ జి. ప్రదీప్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
21 శ్రీమతి బి. స్వప్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
22 శ్రీ ఎస్ కె. అయజుద్దీన్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
23 కుమారి బి. సుష్మ జూనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
24 శ్రీ ఎం. రంగారావు జూనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
25 శ్రీమతి ఆసియా బేగం జూనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
26 శ్రీ సుజిత్ కుమార్ రెడ్డి జూనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
27 శ్రీ ప్రమోద్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
28 శ్రీ కె. మహేశ్ టైపిస్ట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
29 శ్రీ వినయ్ కుమార్ టైపిస్ట్ పి ఏ టు MLA సూర్యపేట కలెక్టరేట్
30 శ్రీ ఎం. కిరణ్ సిసి టు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
31 శ్రీ జి. ఆనంద్ కుమార్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
32 శ్రీ జి. కృష్ణ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్
33 శ్రీ కె.బిక్ష్యం ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
34 శ్రీ ఎస్ కె. మొయినోద్ధిన్ ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
35 శ్రీ ఇబ్రహీం ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
36 శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
37 శ్రీ జి.నాగరాజు ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
38 శ్రీ కె. మల్లేష్ ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
39 శ్రీ యాకుబ్ అలీ ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
40 శ్రీ అబ్దుల్లా ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
41 శ్రీ హుస్సేన్ ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
42 శ్రీ ఎస్ కె. మొయినోద్ధిన్ ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
43 శ్రీమతి సంపూర్ణ పరిమళ ఆఫీసు సబార్డినేటు సూర్యపేట కలెక్టరేట్
44 శ్రీ ఎస్ కె. జానీమియా నైట్ వాచ్మెన్ సూర్యపేట కలెక్టరేట్