ముగించు

నాగారం మండలం ఫణిగిరి గ్రామానికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

నాగారం మండలం ఫణిగిరి గ్రామానికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
నాగారం మండలం ఫణిగిరి గ్రామానికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

SRSP స్టేజ్-II యొక్క IR/ 3R/DBM70 కాలువ తవ్వకం కోసం నాగారం మండలం ఫణిగిరి గ్రామం కోసం భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్
ఏసీ మేరకు సూర్యాపేట జిల్లా. 1.0050 గ్రా.,

19/12/2023 19/12/2024 చూడు (1 MB)