ముగించు

సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచెర్ల (V&M)లో 0.30gts మేరకు ప్రజా ప్రయోజనం కోసం అంటే ఆటోనగర్/పారిశ్రామిక పార్కు స్థాపన కోసం భూసేకరణ ప్రారంభించబడింది.

సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచెర్ల (V&M)లో 0.30gts మేరకు ప్రజా ప్రయోజనం కోసం అంటే ఆటోనగర్/పారిశ్రామిక పార్కు స్థాపన కోసం భూసేకరణ ప్రారంభించబడింది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచెర్ల (V&M)లో 0.30gts మేరకు ప్రజా ప్రయోజనం కోసం అంటే ఆటోనగర్/పారిశ్రామిక పార్కు స్థాపన కోసం భూసేకరణ ప్రారంభించబడింది.

సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచెర్ల (V&M)లో 0.30gts మేరకు ప్రజా ప్రయోజనం కోసం అంటే ఆటోనగర్/పారిశ్రామిక పార్కు స్థాపన కోసం భూసేకరణ ప్రారంభించబడింది.

30/08/2023 01/08/2024 చూడు (1 MB)