ముగించు

నాగారం మండలం నాగారం గ్రామానికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

నాగారం మండలం నాగారం గ్రామానికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
నాగారం మండలం నాగారం గ్రామానికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

IR/3R/DBM70, 4R/DBM70 & IR/6R/DBM70 తవ్వకం కోసం నాగారం మండలం నాగారం గ్రామం కోసం భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్
సూర్యాపేట జిల్లాలో SRSP స్టేజ్-II యొక్క కాలువలు, Ac. 7.0950gts.,

19/12/2023 19/12/2024 చూడు (3 MB)